Numer 1(1)

Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym życiu
Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne?

Numer 2(2)

O chronieniu się w rodzinie przed zagrożeniami naszych czasów.
Psychoprofilaktyka życia rodzinnego.

Numer 3(3)

Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie.
Empatia a zadowolenie z małżeństwa.

Numer 4(4)

Wpływ rodziny na poczucie sensu życia u jedynaków i osób posiadających rodzeństwo

Numer 1(5)

Małżeństwo jako wartość: studium empiryczne.
Tożsamość płciowa chłopców wychowywanych przez samotne matki.

Numer 2(6)

Rodzinne uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży
Zadowolenie ze swych małżeństw par bezpłodnych

Numer 3(7)

Stosunki interpersonalne w rodzinach wiejskich
Postawy wychowawcze matek i ojców a przystosowanie społeczne ich 8-9-letnich dzieci

Numer 4(8)

Jak sobie radzą z osmotnieniem w rodzinie dzieci i dorastająca młodzież
Osamotnienie dziecka w rodzinie

Numer 1(9)

Psychologia różnic płciowych
Stwierdzenie nieważności małżeństwa przez kościół rzymskokatolicki

Numer 2(10)

Ojcostwo w życiu mężczyzny
Wpływ okresu dzieciństwa na małżeństwo (przegląd teorii i badań)

Numer 3(11)

Nowe podejście do starszego pokolenia
Małżeństwa zawierane w późnym wieku

Numer 4(12)

Seniorzy w Polsce: podstawowe dane statystyczne
Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci

Numer 1-2(13-14)

Postawy rodzicielskie ważne w wychowaniu seksualnym
Cechy współczesnego macierzyństwa

Numer 3(15)

Wpływ małżeństwa na rozwój osobowy żony i męża
Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne

Numer 14(16)

Być singlem czy też żyć w parze
Na czym polega inteligencja serca