fotografiaProf.dr hab. Danuta Graniewska

   Jest profesorem w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych i doktora habilitowanego w dziedzinie polityki społecznej uzyskała w SGPiS.

   Wątki badawcze. W ostatnich latach profesor Graniewska koncentruje swą uwagę na społeczno-gospodarczych uwarunkowaniach sytuacji rodzin ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia i jego wpływu na realizację podstawowych funkcji i zadań rodziny.

   Opublikowała liczne prace i artykuły na temat zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych kobiet, wpływu ich dochodów na poziom życia oraz potrzeb socjalnych różnych typów rodzin - w tym wielodzietnych i niepełnych - z uwzględnieniem różnych faz rozwoju rodziny.

Do najważniejszych publikacji profesor Danuty Graniewskiej należą:  

  "Sytuacja materialna rodzin pracowniczych
  a zatrudnienie kobiet" /1971/,
  "Pracownicze rodziny liczebnie duże w Polsce " /1971/,
  "Żłobki i przedszkola w PRL" /1971/,
  "Zabezpieczenie społeczne jako element polityki ludnościowej" /1973/,
  "Aktywność zawodowa kobiet a potrzeby socjalne rodzin pracowniczych "/1975/,
  "Formy i metody pomocy rodzinie pracowniczej" /1980/,
  "Sytuacja społeczna i materialna rodzin niepełnych wskutek rozwodu" /1982/,
  "Awans zawodowy kobiet a fazy życia rodzinnego" /1985/,
  "Samotne matki, samotni ojcowie" (red.) /1986/,
  "Aktywność zawodowa kobiet a warunki ich życia" /1987/,
  "Okresowa dezaktywizacja kobiet wychowujących dzieci jako element polityki rodzinnej "/red.1991/,
  "Współczesne zagrożenia realizacji podstawowych funkcji rodziny" (red.) /1994/,
  "Warunki życia emerytów i rencistów w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych /1996/,
  "Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej", /PBZ-1999/.