MOJE ZAWODOWE CV

      Jestem dziennikarką wyspecjalizowaną w problematyce rodzinnej. Najpierw pisałam dla dzieci i nastolatków przez 7 lat "Świacie Młodych". Potem w robotniczych "Płomieniach" starałam się krzewić wśród młodzieży idee humanizmu. Utworzyłam edycję tego czasopisma dla studentów i młodej inteligencji. Pracując w redakcji "Rodzina i Szkoła" powołałam do życia suplement autorski pn. "Edukacja Rodzinna", w którym publikowałam doniesienia z badań naukowych.

      Najdłużej kierowałam naukowym czasopismem "Problemy Rodziny", które osiągnęły wysoki poziom merytoryczny: odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w latach 90-tych znalazło się na ruchomej Liście Filadelfijskiej (ISI) pośród najlepszych czasopism naukowych w skali międzynarodowej.

      W roku 2002 utworzyłam własne wydawnictwo pod nazwą "Małżeństwo i Rodzina" oraz niezależny kwartalnik naukowy pod tym samym tytułem. Współtworzenie i popularyzowanie dokonań familiologii polskiej (nauki o rodzinie) oraz polskiej gamologii (nauki o małżeństwie) traktuję jak swoistą służbę.

Zofia   Dąbrowska

WYDAWCA, REDAKTOR NACZELNA
NIEZALEŻNEGO KWARTALNIKA
NAUKOWEGO
"MAŁŻEŃSTWO I RODZINA"

Warszawa, w listopadzie 2002 roku.