fotografiaProf. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl

 

 

 

Zatrudnienie

Kazimierz Pospiszyl jest obecnie prof. zw. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 1975-77 dziekan Wydziału Resocjalizacji; 1992-2000 kierownik Zakładu Psychologii Społecznej UMCS w Lublinie; 1986-1992 dyrektor Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie; 1993-1999 rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Lublinie.

Publikacje

Autor ponad 300 artykułów - głównie z zakresu psychologii przestępczości, psychologii rodziny oraz psychologii różnic płciowych; a także 15 książek, m.in. dwie książki o roli ojca w wychowaniu oraz pracy zbiorowej relacjonującej badania nad postawami rodzicielskimi.