PRZEWODNICZĄCA RADY: prof.zw dr hab.
Maria Szyszkowska
prof.dr hab.
Danuta Graniewska
prof.dr hab.n.med.
Zbigniew Lew-Starowicz
ks.prof.dr hab.
Zachariasz Łyko
prof.zw dr hab.
Kazimierz Pospiszyl
prof.dr hab.
Krystyna Slany
prof. dr hab.
Henryk Cudak