fotografiaProf.dr hab.n.med. Zbigniew Lew-Starowicz

 

 

 

Wykształcenie:

 • 1960-1966 Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz
 • 1967-1971 Uniwersytet Warszawski (kierunek psychologia - bez absolutorium)
 • 1972-1973 Katolicki Uniwersytet Lubelski (filozofia - bez absolutorium)

Kwalifikacje:

 1. specjalista seksuolog
 2. specjalista I i II stopnia z psychiatrii
 3. certyfikat psychoterapeuty
 4. certyfikat specjalisty z zakresu edukacji seksualnej
 5. certyfikat doradcy małżeńskiego

Rozwój naukowy:

1981 - doktor nauk medycznych (seksuologia)
1986 - doktor habilitowany nauk medycznych (psychiatria)
1989 - docent AWF w Warszawie
1995 - profesor AWF w Warszawie

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1966 - 1971 wojskowa służba zdrowia (lekarz)
 • 1971 - 1972 asystent w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy koło Warszawy;
 • 1973 - 1981 pracownik naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • 1981 - 1982 asystent w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP;
 • 1982 - 1989 Lekarska Przychodnia Specjalistyczna TRR w Warszawie (etat, od 1989 2/3 etatu);
 • od 1989 (dotąd) Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie, nauczyciel akademicki;
  funkcje:
  1. 1989-1991 kierownik Pracowni Psychosomatyki i Psychoterapii;
  2. od 1992 roku kierownik Zakładu Psychoterapii i Problemów Społecznych oraz kierownik Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji;
  3. od 1999 roku dziekan Wydziału Rehabilitacji.

Inne funkcje:

 1. od 1993 r. (dotąd) dyrektor Instytutu Seksuologii Polskiego Tow.Seksuologicznego;
 2. od 1994 r. Specjalista, później konsultant krajowy w zakresie seksuologii;
 3. od 1969 r. Zaprzysiężony biegły seksuolog i psychiatra Sądu Okręgowego w Warszawie;
 4. w latach 1995-1996 ekspert MEN d)s. Edukacji seksualnej;
 5. od 1993 r kierownik Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego w AWF;
 6. w latach 1992-1995 i od 2001 roku prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego;
 7. w latach 1996-1998 lider programu edukacji seksualnej ONZ w Polsce.

Publikacje:

 1. 235 publikacji w piśmiennictwie naukowym
 2. autor 39 książek wydanych w języku polskim, węgierskim, rosyjskim, bułgarskim), w tym m.in.: "Leczenie nerwic seksualnych", PZWL, Warszawa 1991
  "Seks w kulturach świata", Ossolineum, Wrocław 1987
  "Seks w religiach świata", IWZZ, Warszawa 1990
  "Kobieta i Eros", Ossolineum, Wrocław 1991
  "Przemoc seksualna", Wyd.J.Samorski, Warszawa 1992
  "Życie intymne osób niepełnosprawnych", Wyd.Severus, Warszawa 1999
  "Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny", Wyd.Europa, Wrocław 1999
  "Leczenie zaburzeń seksualnych", PZWL, Warszawa 1997
  "Seksuologia sądowa", PZWL, Warszawa 2000.
 3. Współautor 51 książek, w tym m.in. podręczników dla studentów medycyny (psychiatria), psychologii, teologii, monografii (np.Sex Matters, Elseviert Amsterdam 1992, Sexuality and HumanRights, NAU Llibres, Yalencia 1998, Moklobemid, A-medica Press, Bielsko-Biala 2000).

Dorobek dydaktyczny

Promotor 5 rozpraw doktorskich, 89 prac magisterskich, wykładowca w KUL, Uniwersytecie Warszawskim autor około 3500 różnych artykułów popularno-naukowych i popularnych.

Inne

Medal KEN, Krzyż Kawalerski OOP.
Żonaty (żona - chirurg dziecięcy).
4 dzieci.