fotografiaProf. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

    Jestem profesorem zwyczajnym. Kieruję Katedrą Filozofii Prawa i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Kultury Europejskiej - polskiego oddziału tej organizacji /SEC/ z siedzibą w Wenecji. W grudniu 1998 roku zostałam członkiem Związku Literatów Polskich. Od października 2001 roku jestem senatorem RP.

    Urodziłam się w Warszawie, w rodzinie lekarskiej. Studiowałam równolegle na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu tych dwóch magisterium rozpoczęłam pracę na Wydziale Prawa UW i tam obroniłam rozprawę doktorską na temat neokantyzmu. W rezultacie problemów natury światopoglądowej zmuszona zostałam do odejścia z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczęłam pracę na pół etatu na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Akademii Teologii Katolickiej.

    Po habilitacji na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - ze względu na miejsce obrony rozprawy habilitacyjnej - przez rok pozostawałam bez pracy. Wreszcie zatrudniono mnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Dojeżdżałam z Warszawy do pracy w Kielcach. Jednocześnie, w latach osiemdziesiątych, dojeżdżałam do Filii UW w Białymstoku, gdzie uzyskałam półetatowe zatrudnienie. W tym czasie byłam zastępcą Redaktora Naczelnego pisma wydawanego przez PAN "Zdrowie Psychiczne" oraz udzielałam porad natury filozoficznej w Laboratorium Higieny Psychicznej, które powstało z inicjatywy Jerzego Grotowskiego. W roku 1992 powróciłam na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie, w latach dziewięćdziesiątych, utworzyłam w Polskiej Akademii Nauk Zakład Filozofii Polityki. Dziedzina ta była wcześniej u nas nieobecna. Zorganizowałam szereg konferencji i wydałam kilka książek z tego zakresu. W latach osiemdziesiątych przez półtora roku wykładałam filozofię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Wiedniu.

      W latach 1993 - 1997 byłam sędzią Trybunału Stanu RP.

    Opublikowałam dwadzieścia jeden książek filozoficznych. Niektóre z nich były recenzowane na Zachodzie. Ponadto jestem współautorką, inicjatorką i redaktorką kilkunastu książek zbiorowych. Została też napisana na Uniwersytecie Katolickim w Louvain praca magisterska o moich poglądach. Mam stałe rubryki w pismach: "Medycyna dla Ciebie", "Res Humana", "Czasopismo Aptekarskie" - rubryka filozofia farmacji. Biorę udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, jak również zamieszczam artykuły i komentarze polityczne w prasie. Współpracuję z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Warszawie, w Kielcach i w Oświęcimiu. Prowadzę działalność odczytową pozaakademicką, spotykając się w wielu miastach z ich mieszkańcami.

    Nakręcono kilka filmów telewizyjnych o moim życiu i poglądach. Pisałam książki i artykuły z zakresu filozofii prawa w okresie, gdy ta dziedzina filozofii - jako jedyna w Polsce - była administracyjnie zlikwidowana i wyrugowana z uniwersytetów państwowych. Książka "Całe życie w opozycji" zawiera reportaże i wywiady na temat trudności, które pokonywałam.

    Powołałam do życia nową dziedzinę filozofii - filozofię codzienności. Opublikowałam na ten temat kilka książek i wiele artykułów. Sformułowałam również własną teorię prawa naturalnego. Wykładam na Uniwersytecie filozofię kultury, filozofię prawa wraz z filozofią człowieka i dzieje filozofii. Profesurę nadzwyczajną uzyskałam w roku 1988, a zwyczajną w roku 1993. W roku 1999 zostałam odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Inspiratorem moich przemyśleń filozoficznych były i są dzieła Kanta.

      MARIA SZYSZKOWSKA