NUMER 1 (1) ROK I • STYCZEŃ-LUTY-MARZEC • 2002

Łukasz Baka
Jak się kształtuje tożsamość mężczyzny - fragmenty

Urszula Parnicka
    • Próba określenia fenomenu kobiecości
Izabella Łukasik
    • A jednak miłość...
Joanna Różańska-Kowal
    • Psychologiczne uwarunkowania zgodnego pożycia małżeńskiego
Monika Walczak
    • Dynamika i kryzysy w relacjach małżeńskich
Agnieszka Gałkowska
Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym życiu - fragmenty

Maria Janukowicz
Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne? - fragmenty

Hanna Liberska
    • Rola identyfikacji z rodzicami dla rozwoju dziecka w okresie dojrzewania

NUMER 2 (2) ROK I • KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC • 2002

Zofia Dąbrowska
Przesłanie dla małżeństw i rodzin na początek stulecia

Zbigniew Tyszka
Głos socjologa: O chronieniu się w rodzinie przed zagrożeniami naszych czasów

Zachariasz Łyko
Głos teologa i etyka: O chronieniu w rodzinie najcenniejszych wartości

Kazimierz Pospiszyl
    • Głos psychologa: O chronieniu więzi rodzinnych, które są siłą niezwykłą
Maria Braun-Gałkowska
Psychoprofilaktyka życia rodzinnego

Małgorzata Sitarczyk, Andrzej Waniewski
    • Rola empatii w małżeństwie
Piotr P. Kwiatkowski
    • Preferowane wartości a zadowolenie z małżeństwa
Elżbieta Napora
    • Obraz siebie u badanej młodzieży
Paweł Kurtek
    • Obraz własnego "ja" u synów alkoholików
Małgorzta Sfora
    • Przemoc seksualna wobec dzieci
Teresa Rostowska
    • Psychologia w służbie rodziny
Zofia Dąbrowska
    • Przegląd polskich badań familiologicznych z lat dziewięćdziesiątych (część I)

NUMER 3 (3) ROK I • LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ • 2002

Danuta Graniewska
    • Prognozy dla rodzin w Polsce na początek stulecia. Głos polityka społecznego: jak funkcjonują, jak będą funkcjonować rodzinne gospodarstwa domowe?
Anna Wilk-Stach
Dlaczego mamy coraz mniej dzieci? (przyczyny zaburzeń rozrodczości, wcześniactwa i umieralności niemowląt)
Maria Janukowicz
Mini-traktat o mądrej do dziecka miłości
Jerzy Pająk, Beata Skwarek
    • Idea rodziny zastępczej
Mieczysław Plopa
    • Doświadczenie intymności a satysfakcja z małżeństwa
Małgorzata Sitarczyk, Andrzej Waniewski
Empatia a zadowolenie z małżeństwa
Helena Marzec
Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie
Małgorzata Kowanetz, Alicja Czerederecka
    • Nie wykorzystana rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
Zofia Dąbrowska
    • Przegląd polskich badań familiologicznych z lat dziewięćdziesiątych (część II)

NUMER 4 (4) ROK I • PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ • 2002

Krystyna Slany
    • Przesłanie dla rodzin w Polsce na początek stulecia. Głos socjologa i demografa społecznego: definicje pojęć "małżeństwo" I "rodzina" w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego
Maja Golec
    • Małżeństwo i rodzina a nauczanie kościołów: rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego (doniesienie badawcze)
Piotr Połomski
    • Problematyka jedynactwa w świetle badań empirycznych
Lilianna Klimek
Wpływ rodziny na poczucie sensu życia u jedynaków i osób posiadających rodzeństwo

Magdalena Gryszko
    • Językowe sposoby wyrażania potrzeb przez kobiety
Henryk Futyma
Potrzeba seksualna u młodzieży w późnym okresie adolescencji (na tle innych potrzeb)

Adam Grodzki
    • Dylematy szkolnej edukacji seksualnej
Tomasz Sosnowski
    • Modele ojcostwa w serialach telewizyjnych
Zofia Dąbrowska
    • Przegląd polskich badań familiologicznych z lat dziewięćdziesiątych /część III/


NUMER 1 (5) ROK II • STYCZEŃ-LUTY-MARZEC • 2003

Zofia Dąbrowska
Małżeństwo jako wartość. Studium Empiryczne

Lucjan Kocik
    • Rodzina jako uniwersalny mikroświat człowieka
Alicja Żywczok
    • Rodzinne wychowanie do radości życia
Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha
Bezdzietność jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie

Łukasz Baka
    • Identyfikacja z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców w wieku adolescencji
Elżbieta Napora
    • Tożsamość płciowa chłopców wychowywanych przez samotne matki
Magdalena Gryszko
Językowe sposoby wyrażania potrzeb przez kobiety


NUMER 2 (6) ROK II • KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC • 2003

Przesłanie dla małżeństw i rodzin na początek stulecia. Wypowiedź filozofa:
Maria Szyszkowska
Nasze stulecie

Dorota Głogosz
    • Kondycja ekonomiczna rodzin polskich w przededniu integracji z Unią Europejską
Zofia Dąbrowska
Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna
Beata Ecler-Nocoń
Miłość i odpowiedzialność według Karola Wojtyły

Stanisław Kawula
Szkic do portretu rodziny diasporowej

Alicja Kalus
    • Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezpłodnych
Mirosława Furmanowska
    • Interdyscyplinarny charakter wychowania do życia w rodzinie
Dorota Kozieł, Edyta Naszydłowska, Kazimiera Zdziebło
    • Rodzina w zdrowiu i w chorobie
Katarzyna Kowal
    • Rodzinne uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży
Danuta M. Piekut-Brodzka
    • Atmosfera w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych

NUMER 3 (7) ROK II • LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ • 2003

Zbigniew Strzelecki
    • Europa-Polska: Stan i perspektywy demograficzne w latach 1980-2050
Maria Janukowicz
    • Kontynuacja czy negacja wartości wyniesionych z domu rodzinnego
Alicja Kalus
    • Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezdzietnych niepłodnych
Jolanta Kaczmarek
Seksualne i nieseksualne motywy podejmowania aktywności seksualnej

Zofia Dąbrowska
Różnicujący wpływ płci na relacje rodziców i dzieci

Anna Siudem
    • Postawy wychowawcze matek i ojców a przystosowanie społeczne ich 8-9-letnich dzieci
Elżbieta Czarnota
    • Stosunki interpersonalne w rodzinach wiejskich
Ewa Dybowska
    • Oblicze współczesnej rodziny polskiej
Beata Kowalska
    • Muzułmanka w rodzinie w społeczeństwie

NUMER 4 (8) ROK II • PAŹDXIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ • 2003

Zofia Dąbrowska
Ojcostwo jako wartość - studium empiryczne

Ryszard Radwiłowicz
Refleksje wigilijne na temat Adama i Ewy

Marzena Sendyk
Osamotnienie dziecka w rodzinie

Katarzyna Gania
Jak sobie radzą z osmotnieniem w rodzinie dzieci i dorastająca młodzież

Piotr Połomski
Zwierzę w domu a przystosowanie dziecka do przedszkola

Helena Marzec
    • Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy
Anna Wachowiak i Barbara Wejnert
    • Wspomnienia poświęcone pamięci wybitnego familiologa, profesora Zbigniewa Tyszki
Steven Saxonberg
    • Wpływ polityki rodzinnej na wolność wyboru - Szwecja z perspektywy porównawczej (artykuł w języku angielskim)
NUMER 1 (9) ROK III • STYCZEŃ-LUTY-MARZEC • 2004

Zbigniew Lew-Starowicz
Przesłanie dla małżeństw i rodzin na początku XXI wieku

Agnieszka Stępniak-Łuczywek
    • Rodzina jako system interakcji
Zofia Dąbrowska
    • Różne oblicza ojcostwa
Kazimierz Pospiszyl
    • Psychologia różnic płciowych
Józef Baniak
    • Znaczenie dialogu w małżeństwie
Jerzy Pająk
    • Małżeństwo i rodzina w systemie wartości studentów
Izabela Formniak
    • Satysfakcja seksualna w małżeństwie (I)
Teresa E. Olearczyk
    • Stwierdzenie nieważności małżeństwa przez kościół rzymskokatolicki
Zachariasz Łyko
    • Elementy biblijnej filozofii zdrowia
Antoni Kulpa
    • Wyniki badań nad osobliwością homoseksualistów
Jacek Jaguś
    • Przemoc w rodzinie w świetle badań policyjnych

NUMER 2 (10) ROK III • KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC • 2004

Maria Szyszkowska
Filozofia nasza codzienna

Antoni Rajkiewicz
    • Polskie małżeństwa i rodziny oraz gospodarstwa domowe w świetle statystyki
Krzysztof Arcimowicz
Męskość w kulturze współczesnej

Kazimierz Pospiszyl
    • Ojcostwo w życiu mężczyzny
Katarzyna Sępowicz-Buczko
    • Wychowawcza rola ojca w rodzinie
Agnieszka Stępniak-Łuczywek
    • Wpływ okresu dzieciństwa na małżeństwo (przegląd teorii i badań)
Beata Chorągwicka
O miłości małżeńskiej naukowo

Izabela Foremniak
    • Satysfakcja seksualna w małżeństwie (problematyka badań własnych)
Katarzyna Buczek
    • "Kosmopolitanizacja" kobiet polskich
Magdalena Kwiatkowska
    • Dziecko w reklamie społecznej

NUMER 3 (11) ROK III • LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ • 2004

Maria Szyszkowska
    • Data urodzenia
Wacław Maślanka
Dlaczego nie umiemy być razem

Józefa Anna Pielkowa
Nowe podejście do starszego pokolenia

Janina Kwiek-Osiowska,
Stanisław Stanuch

    • Małżeństwa zawierane w późnym wieku
Zbigniew Lew-Starowicz
    • Seks w jesieni życia
Zofia Dąbrowska
(i czternastu współautorów)

    • Kondycja psychiczna mężczyzn-seniorów
Ewa Kępa
    • Rezygnacja z osobistych pragnień w postawach 80-letnich mieszkanek Bielska Podlaskiego
Kazimierz Pospiszyl
    • Trudności w sprawowaniu roli ojczyma
Marzena Magda Adamowicz
    • Jak uzasadniają normy moralnego postępowania dzieci 7-10-letnie
Magdalena Kwiatkowska
    • Dziecko w reklamie współczesnej

NUMER 4 (12) ROK III • PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ • 2004

Krystyna Slany,
Karolina Baszarkiewicz

    • Socjodemograficzny obraz związków partnerskich w Polsce
Dorota Głogosz
Seniorzy w Polsce: podstawowe dane statystyczne

Dorota Ruszkiewicz
    • Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców
Elżbieta Kornacka-Skwara
    • Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci
Helena Marzec
    • Wpływ wysokiego statusu materialnego rodziny na szczęśliwe dzieciństwo
Hanna Hernas
    • Wpływ rodziny na patologiczne zachowania dzieci
Beata Pospiszył
    • Wyniki w nauce uczniów z rodzin z problemem alkoholowym
Małgorzata Sitarczyk
    • Środowiska rodzinne nieletnich sprawców przestępstw
Anna Iwanicka
    • Z dorobku polskiej szkoły higieny psychicznej: siedem ważnych wartości

NUMER 1-2 (13-14) ROK IV • STYCZEŃ-LUTY-MARZEC-KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC • 2005

Zofia Dąbrowska
    • Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym
Alicja Żywczok
Afirmacja życia - dobro moralne i wartość wychowawcza

Agnieszka Iłendo-Milewska
    • Rola rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dzieci
Mirosław Huszcz,
Małgorzata Cichoń-Piasecka

    • Postawy rodzicielskie ważne w wychowaniu seksualnym
Urszula Kusio
    • Czym jest wychowanie skomercjalizowane
Joanna Pawelska
    • Cechy współczesnego macierzyństwa
Agnieszka Pietrzyk,
Beata Nowicka

    • Portrety psychologiczne matek samotnych
Katarzyna Walecka-Matyja
    • Percepcja postaw swoich matek przez dorastajace dzieci
Kazimierz Pospiszyl
    • Rola matki w kazirodczych kontaktach ojca z córką
Anna Siudem
    • Poczucie szczęścia małżeńskiego a samoocena u kobiet
Ks. Konrad Bar
    • Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie
Inga Jaguś
    • Plany matrymonialne młodzieży akademickiej w Lublinie
Urszula Parnicka
    • Małżeństwo a rekreacja fizyczna kobiet
Anna Dudak
    • Poziom samoakceptacji matek i ojców w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie
Irena Pospiszyl
    • Rodzinne uwarunkowania seksualnego wykorzystywania dzieci
Joanna Moczydłowska
    • Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy

NUMER 3 (15) ROK IV • LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ • 2005

Zofia Dąbrowska
Nietypowe małżeństwa w Polsce

Anna Siudem
    • Obraz "małżeństwa idealnego" w opinii kandydatów na małżonków w wieku 19-27 lat
Anna Iwanicka
    • Wpływ małżeństwa na rozwój osobowy żony i męża
Beata Krzywda
    • Przemiany ról życiowych kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki płci
Helena Marzec
    • "Dziecko, czy kariera zawodowa"- problemem współczesnej rodziny?
Grażyna Cęcelek
    • Ubóstwo w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży
Marzena Sendyk
    • Poczucie więzi emocjonalnej dorastających dzieci z rodzicami
Elżbieta Napora
    • Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka
Agnieszka Pietrzyk,
Beata Nowicka

    • Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne
Dorota Ruszkiewicz
    • Sytuacje wychowawcze w rodzinach samotnych ojców
Małgorzata A.Stańczak
    • Program "Al-Anon" a polepszanie relacji rodzinnych
K O M U N I K A T Y:
Małgorzata Ołdak
    • Profesor Antoni Rajkiewicz o sytuacji kobiet w Polsce
Zofia Dąbrowska
    • Dr Helena Marzec i prof. Henryk Cudak - osoby wielce zasłużone dla familiologii polskiej

NUMER 4 (16) ROK IV • PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ • 2005

Zofia Dąbrowska
Czym się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce?

Dorota Ruszkiewicz
    • Być singlem, czy też żyć w parze?
Ewa Białek
    • Na czym polega inteligencja serca?
Magdalena Dragan
    • Gdzie są umiejscowione nasze "granice psychiczne"?
Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Katarzyna Rajca, Magdalena Więcławek
    • Jaki jest współczesny stereotyp "starej panny"?
Joanna Stecz
    • Co wyróżnia macierzyństwo w czasie studiów?
Beata Skwarek
    • Jakie cechy przejawiają rodzice adoptycjni?
Beata Mazur
    • Co charakteryzuje rodziny dzieci przewlekle chorych?
Katarzyna Rożańska
    • W jaki sposób rodzice mogą wpływać na rozwój dzieci z ADHD?
Katarzyna Żemła
    • Jak funkcjonują dzieci w sanatoriach?